Wang Hui

Home / People / Researchers / Wang Hui

Research Fellow

Research Background:
Physics

Pillar / Cluster: Science, Mathematics and Technology

Wang Hui

Supervisor

Assoc. Prof. Yang Shengyuan

Research Project

Title: Electronic and transport properties of 2D materials
PI: Assoc. Prof. Yang Shengyuan

Biography

Wang Hui received the B.S. degree in physics from Xiamen University, Fujian Province, China, in 2015. From 2015 to 2020, she studied in the School of Physics at Peking University, Beijing, China, and obtained the PhD degree in condensed matter physics. She is currently working as a Research Fellow in SUTD. Her research interest is in electronic and transport properties of 2D materials.

Education

  • 2011-2015, Bachelor degree, Xiamen University, China
  • 2015-2020, PhD degree, Peking University, China

Selected Publications

  1. Hui Wang, Jun-jie Shi, Zhi-zhong Chen, Tongjun Yu. Manipulation of polarization characteristics in wurtzite III-nitride nanowires for linearly polarized emission. J. Phys. D: Appl. Phys. 53, 465108 (2020)
  2. Hui Wang, Lei Fu, Huimin Lu, Xiangning Kang, Jiejun Wu, Fujun Xu, Tongjun Yu. Anisotropic dependence of light extraction behavior on propagation path in AlGaN-based deep-ultraviolet light-emitting diodes. Opt. Express 27, 8, A436 (2019)
  3. Yongzhou Xue#, Hui Wang#, Qinghai Tan, Jun Zhang, Tongjun Yu, Kun Ding, Desheng Jiang, Xiuming Dou, Jun-jie Shi, Bao-quan Sun. Anomalous pressure characteristics of defects in hexagonal boron nitride flakes. ACS Nano 12, 7127-7133 (2018)
  4. Hui Wang, Jun-jie Shi, Pu Huang, Yi-min Ding, Meng Wu, Yu-lang Cen, Tongjun Yu. Origin of n-type conductivity in two-dimensional InSe: In atoms from surface adsorption and van der Waals gap. Physica E 98, 66-73 (2018)
2021-12-08T13:00:46+00:00